Kelembagaan dan Kewenangan

  1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta Kewenangan Lain berdasarkan undang-undang.
  2. Dalam menjalankan kewenangannya dilaksanakan secara merdeka.
  3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.